Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej Rybnik

  • Z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku jestem związana od 2020 roku. Przed wybuchem pandemii realizowałam tam warsztat pt. Narzędzia do budowania relacji z dzieckiem dla rodziców zastępczych oraz pracownikom ośrodka. Projekt częściowo wstrzymany z uwagi na pandemię Covid.
  • Ponadto realizuję w ramach Projektu Rybnicka Akademia Rodzin Facylitacje społeczne co znaczy, że towarzysze rodzicom mieszkającym osobno podczas spotkania z ich dziećmi. Podczas spotkań udzielam wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Pracujemy nad wdrażaniem w życie narzędzi, których celem jest budowania relacji z dziećmi.

%d bloggers like this: