MEDIACJE

Mediacyjny stół, Ludzie i  Dialog

Spróbuj Mediacji!! Niewiele tracąc, możesz zyskać Spokój i Porozumienie

 

Mediacje – termin ten pochodzi od łacińskiego mediatio pośrednictwo i mediare pośredniczyć w sporze. Z greckiego to medos – pośredniczący, neutralny i nieprzynależny do żadnej ze stron.

Mediacje to spotkanie podczas, którego osoby będące w jakimkolwiek sporze czy konflikcie korzystają z pomocy osoby trzeciej czyli Mediatora, który pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu potrzeb i interesów. Celem takiego spotkanie jest ugodowe dojście do wzajemnego porozumienia obu stron. Spotkanie ma charakter, zorganizowany, dobrowolny i poufny.

 

W roli Mediatora świadczę usługi w konfliktach i sporach

  • rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych
  • towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych
  • w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych
  • pracowniczych
  • w sprawach gospodarczych

 

Zapraszam do kontaktu

tel. 506456817                                                                 e-mail: monika@monikawitas-szkolenia.pl

Monika Witas

Certyfikowany Mediator oraz Trener Biznesu i Rozwoju osobistego

Więcej o mnie na Blogu

KIM JESTEM I PO CO TO WSZYSTKO?

 

 

%d bloggers like this: