Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna PRZYSTAŃ

Od lipca 2021 roku jestem również dostępna w Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej PRZYSTAŃ.

Więcej informacji na stronie Poradni poniżej:

www.przystan.katowice.pl

W Przystani oddział Rybnik udzielam pomocy psychologicznej osobom w kryzysie:
– stany depresyjne,
– lęk,
– przemoc,
– zaniżone poczucie własnej wartości,
– itp.
– małżeństwom, narzeczonym, parom: mediacje, praca z konfliktem, asertywność, komunikacja, budowanie relacji z dzieckiem.

Pracuję również z młodzieżą w zakresie podnoszenia poczucia własnej wartości, uświadamiania potrzeb, wzmacniania kompetencji bycia asertywnym, wzmacniania dojrzałości emocjonalnej i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Prowadzę mediacje, coaching, indywidualne i rodzinne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.


Zapraszam osoby dorosłe, małżeństwa, narzeczonych, pary i młodzież.

%d bloggers like this: